divendres, 21 d’octubre del 2011

FEM un cafè...sobre aspectes pràctics del Torn d'Ofici arrel de l'entrada en funcionament del "call center"?

Benvolguts/-des,


Us informem que la propera sessió del Cicle de Tertúlies "FEM un cafè...?" se celebrarà el proper 8 de novembre a les 10h, sota el títol FEM un cafè...sobre aspectes pràctics del Torn d'Ofici arrel de l'entrada en funionament del "call center": justificacions d'instrucció, suspensió de terminis, designes...?


L'objectiu de la sessió és aclarir els dubtes sorgits arrel de l'entrada en funiconament del servei, i aclarir qüestions que afectin directament a la tramitació d'expedients de Justícia Gratuïta i designes d'ofici.


Per a inscriure's podeu enviar un correu electrònic a formacio@icatarragona.com amb la pregunta per al convidat o confirmar l'assistència a través de l'event del Facebook, o deixant el vostre comentari al blog. El termini per a presentar preguntes acaba el dia 2 de novembre.

Les preguntes plantejades fins al moment són:

1. A efectes de JG es considera gestió l'entrevista amb el client quan aquest te domicili en un centrre penitenciari i cal desplaçar-se?

2. Podriem millorar el servei, si assignesim les designes per tipologies, a cada lletrat, per exemple un que vagi a Mossos, l´altre que vagi als Jutjats, etc?

3.

Us hi esperem!

dimarts, 4 d’octubre del 2011

FEM un cafè...sobre les accions de protecció del consumidor que permet la Llei de consumidors i usuaris?

Benvolguts/-des,

Us informem que la propera sessió del Cicle de Tertúlies "FEM un cafè...?" se celebrarà el proper 25 d'octubre a les 10h, sota el títol FEM un cafè...sobre les accions de protecció del consumidor que permet la Llei de consumidors i usuaris? a càrrec del Sr. Joquim Bernat Vilaseca, Cap del Servei de Normativa i Procediment de l'Agència Catalana de Consum.

Per a inscriure's podeu enviar un correu electrònic a formacio@icatarragona.com amb la pregunta per al convidat o confirmar l'assistència a través de l'event del Facebook, o deixant el vostre comentari al blog.

Les preguntes plantejades són:

1. Quins recursos té l'usuari per denunciar l'usurpació de la seva identitat per crear un perfil en una xarxa social com Facebook? Sé que la pregunta està més adreçada a la protecció de dades de caràcter personal i les actuacions que l'autoritat Catalana de PD pot dur a terme. Però també crec que les associacions de consumidors i usuaris d'Internet també han de poder oferir una sortida per poder reclamar.

Sobre telefonia:
2. Quins drets i quines accions té el consumidor, persona física o jurídica, davant un incompliment de l'empresa subministradora del servei?

3. A quins organismes o instàncies s'ha d'acudir? Realment funcionen? Són prou àgils?

4. La penalització per incompliment de permanència obligatòria s'ha d'assumir sempre? És modulable depenent del temps de permanència ja esgotat?

 
Us hi esperem!